Felhasználási feltételek

A EmpireCraft Wiki wikiből

EmpireCraft Felhasználási feltételek!

1. Felhasználó jogai és kötelezettségei

1.0 A felhasználó, ha tudomást szerez olyan játékosról, aki az EmpireCraft felhasználási feltételeinek nem tesz eleget, köteles írásban értesíteni az EmpireCraft vezetőségét bármely platformon. Ennek elmulasztása szankciókat vonhat maga után.

1.1 Az EmpireCraft szervereit, és szolgáltatásait CSAK is felhasználói regisztráció után lehet igénybe venni. A felhasználói regisztrációval a játékos elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, és köteles ennek eleget tenni.

1.2 Egy felhasználó az EmpireCraft szerverein CSAK is egy felhasználói fiókkal/profillal vehet részt. A több fiókkal egyidejűleg való bejelentkezés tilos! Amennyiben ezt a felhasználó megszegi, az EmpireCraft vezetősége bármikor szabadon tilthatja, vagy törölheti a felhasználó fiókjait.

1.3 Egy felhasználó, ha kitiltásra került ugyan azon a hálózaton játszó testvére miatt, abban az esetben a nem vétkes fél, az őt igazoló bizonyítékok felmutatás követően visszakerülhet az EmpireCraft szervereire.

1.4 Egy felhasználó csak az EmpireCraft korlátainak eleget téve regisztrálhat profilt magának a szerveren és a weboldalon egyaránt. Amennyiben ezt a felhasználó megszegi, az EmpireCraft vezetősége bármikor szabadon tilthatja, vagy törölheti a felhasználó fiókjait.

1.5 A felhasználó CSAK a saját karakterébe és az ehhez tartozó profilba léphet be. Amennyiben más tulajdonában (Rendelkezik az email fiókjával) lévő karakterrel jelentkezik be az EmpireCraft weboldalára, vagy szervereire, azonnali tiltást von maga után a bejelentkező személy számára.

1.6 Egy felhasználónak nem áll jogában a karakterével kereskedni, illetve más karakteréért játékbeli/valós pénzt kínálni. Amennyiben ilyenfajta kereskedésről az EmpireCraft vezetősége tudomást szerez, mind két felhasználó játékjogát megszüntetheti.

1.7 Egy felhasználó az EmpireCraft szervereit kizárólag olyan klienssel veheti igénybe, ami nem tartalmaz olyan segédeszközt, vagy kliensmódosítást, ami nem az EmpireCraft tulajdonát képezi, és a többi játékossal szemben a szervereken előnyt jelent. A kliens esetleges visszafejtéséből származó információt TILOS nyilvánosságra hozni vagy a szabályzat többi pontjának megszegésére használni. Ez esetben az EmpireCraft-t nem rendeltetésszerűen használó játékost bármikor örökre tilthatja a vezetőség.

1.8 Egy felhasználó minden helyzetben köteles egy staff tag kérésének/utasításának maximálisan eleget tenni. Amennyiben ezt a játékos elmulasztja, a staff tagok - normál keretek között - büntetést szabhatnak ki a vétkes félnek.

1.9 Az EmpireCraft szervereit igénybe vevő felhasználók garantálják, hogy a normális játék viszonyokat megtartják, és nem korlátozzák a játékosokat a EmpireCraft szerverein töltött időben. Amennyiben egy felhasználó más játékélményét korlátozza, az EmpireCraft vezetőségének jogában áll őt a szerverekről határozott/határozatlan időre eltávolítani.

1.10 A felhasználó elfogadja, hogy az EmpireCraft bármely platformját csak is a normáknak megfelelően használja, és tudomásul veszi, hogy a staff csapat bármikor büntetés szabhat ki, amennyiben a játékos beszéde/megnyilvánulása nem tesz eleget az alapvető erkölcsi normáknak.

1.11 A felhasználó az EmpireCraft platformjain semmilyen esetben nem jelenít meg olyan tartalmat, amit nem az EmpireCraft alkotói hoztak létre, vagy olyan szöveget/írást, ami más szerverre utal. Amennyiben ezt a felhasználó megszegi, abban az esetben minden felületről jogában áll a vezetőségnek véglegesen kitiltani.

1.12 A felhasználó elfogadja, hogy minden tartalom/adat mely az EmpireCraft szervercsoporthoz került, az a EmpireCraft szellemi tulajdonát képezi. Az EmpireCraft az adatokat kizárólagosan is csak saját célra használja fel, és harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

1.13 A „tartalom/adat” kifejezés alatt minden olyan adat, kép, szöveg, játékbeli elem, építmény, statisztika, grafika, hang, videó, program és szoftverkód és egyéb információ értendő, melyeket az EmpireCraft tett közzé weboldalain és szerverein vagy a EmpireCraft szervergépein található. A „tartalom/adat” kifejezés alatt értendő különösen az összes letöltésre kínált és a jövőben letöltésre kerülendő szolgáltatás.

1.14 A felhasználó nem teheti meg, hogy az EmpireCraft hibáit - melyeket még a fejlesztők sem ismernek - előnyszerzés céljából kihasználja. Ezeket a hibákat azonnali hatállyal jelenti az EmpireCraft készítői felé írásban. Ezek elmulasztása büntetést von maga után.

1.15 Amennyiben egy felhasználó tiltást kapott az EmpireCraft szerveréről, a feloldásáig NEM játszhat másik karakterrel. Ha a felhasználó új karaktert regisztrál, és ez a EmpireCraft vezetősége tudomására jut, az új karaktere is tiltásra kerül.

1.16 A felhasználó elfogadja és engedélyezi a www.empirecraft.hu oldalon tett regisztrációval, hogy az EmpireCraft.exe kliens a felhasználó számítógépén csalásokat, és a játékban előnyt szerző segédprogramokat keressen. Az EmpireCraft kliens csak is abban az estben indul el ha nem talált csalást, illetve ha a kliens futása közben csalást talál, leállítja magát! Az EmpireCraft ezzel a lépéssel csupán a csalókat akarja eltávolítani a birodalmából.

2. EmpireCraft jogai és kötelezettségei:

2.0 Az EmpireCraft biztosítja a felhasználók számára a biztonságos játék feltételeit. Amennyiben a felhasználó maga hibájából károsul egy másik játékossal szemben, abban az esetben az EmpireCraft semmiféle kárpótlást nem tud biztosítani.

2.1 Az EmpireCraft csak is a szervergép hibáiból adódó károkért tud felelősséget vállani. Bármi nemű átverésért, figyelmetlenségből adódó veszteségért, a EmpireCraft felelősséget NEM tud vállani.

2.2 Az EmpireCraft legtöbb szerverén engedélyezett a játékosok közötti harc. Ezeken a szervereken előfordulhat több olyan harc is, ahol a tárgyait a legyőzött fél elveszíti. Az ilyen szerverekre való csatlakozáskor a játékos automatikusan elfogadja, hogy a veszteségért az EmpireCraft felelősséget vállalni NEM tud.

2.3 Az EmpireCraft szerverein engedélyezett a teleportálás a játékosok között. A teleportálás megérkezésének a helye nem minden esetben biztonságos. Az ilyenkor felmerülő károkért, veszteségért az EmpireCraft felelősséget NEM vállal.

2.4 Az EmpireCraft fenntartja a jogát annak, hogy a szerverei a nap nem minden pillanatában állnak a felhasználók rendelkezésére, mivel számtalan probléma léphet fel Minecraft szerverek futtatása közben.

2.5 Az EmpireCraft vállalja, hogy a szervereit a - hiba mértékének megfelelően - minél hamarabb újraindítja, és játszható formába helyezi.

2.6 Az EmpireCraft NEM vállal felelősséget olyan vásárlásért, ami nem a hivatalos www.empirecraft.hu oldalon történik, vagy jelenik meg.

2.7 Az EmpireCraft vállalja, hogy MINDEN vásárlással kapcsolatos kérdésre a lehető leggyorsabban, megfelelő választ ad, és segít a vásárlónak a kívánt termék megvásárlásában.

2.8 Az EmpireCraft a felhasználóiról nem szolgáltat ki harmadik félnek adatot, hanem biztonságosan/titkosítva tárolja.

2.9 Az EmpireCraft valamennyi szerverén megjelent, az adott játékkal kapcsolatos szabályok elolvasása és betartása kötelező. Be nem tartása büntetést von maga után.

3. Használati díjak

3.0 Minden olyan tartalom, aminél nincsen feltüntetve ár, azt az EmpireCraft ingyenesen szolgáltatja a felhasználók számára.

3.1 Bizonyos játékbeli elemek/csomagok azonban csak fizetés ellenében vehetők igénybe. A fizetős elemek/csomagok listáját a felhasználó a www.EmpireCraft.hu oldalon találja meg. Az árak mellett az EmpireCraft érvényességi időt is feltüntet.

3.2 Néhány vásárlás esetén az EmpireCraftnak szüksége van a vásárló adataira a számla kitöltése végett. Ezáltal a vásárló garantálja, hogy valós adatokat szolgáltat az EmpireCraft számára.

3.3 Mindenfajta vásárlásunkat csak 18. életévét betöltött cselekvőképes személy veheti igénybe kizárólag a bankkártya/telefon/paypal-felhasználó tulajdonosának engedélyével.

3.4 Az EmpireCraft a rosszul elküldött vásárlási SMS-ekért felelősséget NEM vállal.

3.5 Az EmpireCraft fenntarja a jogot arra, hogy a vásárolható termékek árát bármikor megváltoztathassa.


Email: [email protected]